YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER BİTKİSEL YAĞLAR KONFERANSI 2017

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği olarak her yıl Eylül ayında düzenlediğimiz ve yeni sezonun yağlı tohum ve ham yağın üretim, tüketim vb. konularının tartışıldığı geleneksel “Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2017” sektörel piyasalara bakış toplantısı 14 Eylül 2017 Perşembe günü İstanbul Ataköy Hyatt Regency Hotel’de yapılacaktır.

Ayçiçeği tohumunun hasat sezonu başlangıcında sektör ilgilileri, yağlı tohum kırıcıları, yağ sanayicileri ve bitkisel yağ sanayi tedarikçileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve ilgili kamu görevlilerinin bir araya geleceği konferansta;


-Türkiye Ekonomisine genel bakış,
-Dünya’da ve Karadeniz Ülkelerinde Yağlı Tohum İle Ham Yağ Üretimi, Arz ve Talep Dengesi,
-Türkiye’de Ayçiçeği Tohumu ve Diğer Yağlı Tohumlu Bitkilerin Üretimi, Arz ve Talep Dengesi,
-Bitkisel Yağ Sektörünün Sorunları

tartışılacak ve bu konularda yerli ve yabancı konu uzmanlarınca sunumlar yapılacaktır.


Söz konusu Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansına katılım ücretli olup üyelerimiz için 21 Ağustos 2017 tarihine kadar olan ‘’Erken Kayıtlar’’ 650 TL (altıyüzelli tl) bu tarihten sonraki ‘’Geç Kayıtlar (11 Eylül 2017 tarihine kadar)’’ için 750 TL (yediyüzelli tl)’ dir. Konferansla ilgili kayıt formu ektedir. Bu yıl Konferansımızda, üyelerimiz ve paydaşlarımızdan sponsorluk kabul edilecek olup, Sponsor bedelleri ekteki listemizde verilmiştir. Konferansımıza öncelikle sponsor olmanızı veya katılımınızı bekler, katılım ücreti yatırıldıktan sonra doldurulan kayıt forumunu faks, mail veya posta ile Derneğimize gönderilmesi ricası ile işlerinizde başarılar dilerim.


Saygılarımla,
Mustafa AĞUŞ
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği
Genel Sekreteri


E-Posta :  
Şifre :