ULUSLAR ARASI ORGANİZASYONLAR
Aoac (Association of Official Analytical Chemists) Amerika kimya analizcileri
Aocs (American Oil Chemist Society) Amerika Yağ Kimsayalcıları
Apha (American Public Health Association) Amerika Halk Sağlığı Derneği
EFQM (European Foundation For Quality Management) Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı
England Food Standards Agency Ingiltere Gıda Standartları Ajansı
EOQ - European Organization for Quality ab kalite örğütü
European Association for Food Safety Avrupa Birliği Gıda Güvenliği
European Food Safety Authority Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu
FAO (Food and Agricultural Organization) Gıda ve Tarım Örgütü
FDA (Food and Drug Administration) Gıda ve Ilaç Idaresi )
ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Işbirliği
International Association for Food Protection (IAFP) Uluslararası Gıda Koruma
ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Örgüt Standardizasyonları
WHO (World Health Organization) Dünya Sağlık Örgütü
WTO - World Trade Organization Dünya Ticaret Örgütü
Codex Alimentarius
Oecd - Organisation for Economic Co-operation and Development Kalkınma Örgütü
Oil worldAVRUPA BİRLİĞİ ORGANİZASYONLARI
Eu-lex (European legislation) – Avrupa birliği mevzuatı
EU Scientific Committees - ab Bilimsel Komiteleri
CIAA (European Food Federation) Avrupa Gıda Federasyonu
EDA (European Dairy Association) ab süt ve sütçüleri derneği
European Official Journal - Avrupa Resmi Gazete
IFAP (Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu)
COPA-COGECO (Avrupa Birliği Tarım Organizasyonları Komitesi)
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı(FAO)
FDA (Food and Drug Administration) Gıda ve Ilaç Idaresi )
TÜRK GIDA KODEKSİ


E-Posta :  
Şifre :