Üyelik Koşulları
Madde 1.-

T.C. sınırları içerisinde sanayici olarak yağ sektöründe faaliyet gösteriyor olmak,

Madde 2.-

Bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin gönderilmesi,

a

Fabrika Kapasite Raporu,

b

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi,

c

Sanayi Odasından Tasdikli Faaliyet Belgesi,

Madde 3.-

2016 dönemine ait yıllık aidat tutarımız 7.500- TL (Yedibinbeşyüz) dır. Derneğimize giriş aidatı ise 21.500- TL (YirmiBirbin beşyüz) dır.

Madde 4.-

Başvuru tarihinden sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında üyelik durumu görüşülüp, sonuç firmaya yazı ile bildirilir.
Üyelik Formunu doldurup resminizle birlikte derneğimize gönderiniz.

 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU


 


E-Posta :  
Şifre :