Bilim Kurulu


Sektörümüzün değerli çalışanları, kıymetli akademisyenlerimiz;
Altyapısını daha da güçlü hale getirdiğimiz ve siz değerli takipçilerimize daha hızlı bilgilendirme yapabilmeyi amaçladığımız web sitemize bir yenilik daha katma çabası içerisindeyiz. Web sitemize, akademisyen hocalarımızdan oluşan bir “Bilim Kurulu Köşesi” açmış bulunuyoruz. Bu köşemizde yeni bilimsel çalışmalar, makaleler ve sunular da yer alacak. İleriki dönemde ise bu faaliyetimizi hakemli yayın statüsüne kavuşturmayı hedefliyoruz. Tarafınızdan yapılacak akademik çalışmalar Bilim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek WEB sayfamızda yayımlanacaktır. Bilim Kurulu Üyelerimiz ve yayın Kuralları aşağıda yer almaktadır.

Bilim Kurulu Üyeleri

Prof Dr. Hüseyin KARA
BAŞKAN

Selçuk Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

Prof Dr. Aziz TEKİN
ÜYE

Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof Dr. Behiç MERT
ÜYE

ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof Dr. Abdurrahim Tanju GÖKSOY
ÜYE

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Prof Dr. Bülent UZUN
ÜYE

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri BölümüWeb Sayfamızda Çeşitli Yazı ve Makale Yazım Kuralları


WEB sayfamızda, Dünyada ve Türkiye’de bitkisel yağ sektörü, yağlı tohumlar konusunda tarım ve tarımı ilgilendiren teknik, ekonomik, sosyal ve bilimsel makale, araştırma, proje vb. konulara ilişkin yazılara resimlere yer verilir.
Yazı veya makalenin Derneğimize yayım başvurusu bir word sayfasını geçmeyen, 12 puntoda bir buçuk aralıklı anlaşılır bir dille özeti yazılarak mail ekinde gönderilmesi gerekir. Başvuruda Türkçe karşılığı olmayan teknik ve yabancı dildeki terimlerin parantez içinde kısa açıklaması yapılmalıdır. Yazılarla birlikte mutlaka yazının yer aldığı mümkünse konuya ilişkin fotoğraf, slayt, resim gönderilmelidir.
Bilim Kurulumuzda değerlendirildikten sonra yayımlanmasına karar verilmişse, yayımlanacak yazı veya makale en geç 15 gün içinde mail ortamında WEB adresimize gönderilmelidir.
Tercüme yazılarda, tercümenin yapıldığı yazı veya yayın adı, varsa cildi, sayısı, sayfası, yazarı ve ülkesi belirtilmeli ve orjinalinin fotokopisi yazıya eklenmelidir.
WEB sayfamızda yayımlanan yazılar sadece yazarlarının görüşlerini taşır. BYSD için bağlayıcı husus ihtiva etmez.
Yayınlanmak için tarafımıza gelen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına ve WEB sayfamızda nasıl yer alacağına Bilim Kurulumuz karar verir. Bilim Kurulu gerektiğinde yazılarda kısaltma ve düzeltme yapılmasını önerebilir.
Bilimsel makalelerde faydalanılan kaynaklar metin içinde (1), (2) vb. gibi rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde verilliş sırasına göre yazılmalıdır.
Kaynak makale ise, yazarın soyadı, adının, baş harfi, makalenin yılı, kitabın adı, yayın yeri, yayın no, yayınlandığı yer, sayfa sayısı,
Kaynak tebliğ ise, tebliğ sunanın soyadı, adının baş harfi, yılı, tebliğinin adı, kongre, seminer ya da konferansın adı, düzenlendiği yer.nu
Yazarın ismi, ünvanı, kuruluşu makale başlığının üstünde olacaktır.
Makalenin ana fikrini oluşturan spot niteliğini taşıyan önemli kısımlarının altı çizilecek ya da koyu yazılacaktır.
Yayınlanan yazılar için BYSD her hangi bir telif veya başka ad altında ücret ödemez.

Web Sayfası Sponsorları